İÇE AÇILIR SİNEKLİK

İÇE AÇILIR SİNEKLİK

Cam/pencere dışında korkuluk olması, Monte edilecek alan yetersizliğinden dolayı, Evcil hayvanların evde bulunmasından bu tip model tercih edilir. Dışa açılan klasik tipteki modellerin tercih edilmemesini en büyük sebebi dışarıda açılacak alanın bulunmaması gelmektedir. Sinekliğin kurulacağı alanda pencere ya da kapının kullanıma sunulması için bu tarz sineklikler önerilmektedir.